human rights

26 dekabr 2019

"İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasının müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyev Fransanın Milli Administrasiya Məktəbində (National School of Administration) keçirilən beynəlxalq məhkəmə proqramında iştirak edib. Milli Administrasiya Məktəbinin təşkilatçılığı ilə reallaşan proqramda dünyanın 20 dövlətindən 37 hüquqşünas iştirak edib. Mühazirələri Fransanın tanınmış alimləri və dövlət nümayəndələri təqdim edib.

2019-cu il

“İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının əməkdaşlarının müəllifliyi ilə “İnformasiya hüququ” adlı dərslik nəşr olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yüz illik yubileyinə həsr olunmuş dərslik informasiya hüququnun nəzəri və təcrübi məsələlərini özündə əks etdirir.

2019-cu il

“İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir İbrahim oğlu Əliyevin “İnsan hüquqları” dərsliyi nəşr olunmuşdur. Dərslikdə insan hüquqlarının nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.