human rights

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında həmin kafedranın professoru, hüquq elmləri doktori Etibar Əliyevin təqdimatında 15 aprel 2022-ci il tarixdə “Müasir dövrdə informasiya cəmiyyətinin formalaşmasının hüquqi aspektləri” mövzusunda Elmi seminar keçirilmişdir. Elmi seminrada kafedranın professor-müəllim heyəti, doktorantları, o cümlədən “İnsan hüquqları” və “İnformasiya hüququ” magistratura ixtisaslaşmasının magistrantları iştirak etmişlər. Elmi seminar bir sıra praktiki təkliflər səsləndirilmiş, bununla əlaqədar elmi tədqiqatların genişləndirilməsi zəruriliyi irəli sürülmüşdür. Elmi seminar qarşılıqlı fikir müxtəlifliyi və müzakirələrlə aparılmışdır.

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşları Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin təşkilatçısı olduğu və 21-22 dekabr 2021-ci il tarixlərdə keçirilmiş “XXI əsr, yeni çağırışlar və hüququn müasir inkişaf tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq konfransda iştirak etmişlər. Konfransın təşkilat komitəsinin sədri BDU-nun rektoru Elçin Babayev, sədr müavini isə İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müdiri Əmir Əliyev olmuşdur. Konfransın açılış mərasimində, həmçinin 2 gün davam edən sessiyalarda ümumilikdə 10 ölkədən 21 xarici alim əyani iştirak və çıxış, o cümlədən bölmələrdə rəhbərlik etmişdir. Qonaqlar arasında Daşkənd Dövlət Hüquq  Universitetinin rektoru İslambek Rustambekov, Kiyev Hüquq Universitetinin rektoru Yuriy Boshitski, Vilnüs Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Tomas Davulis, Kazan Federal Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Liliya Bakulina, Ankara Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Muharrem Özen, Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Daulet Baydeldinov, İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı Ömer Ekmekçi, Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universitetinin Dövlət və Hüquq institutunun direktoru Aron Salimqerey, Kazan Federal Universitetinin professoru Adel Abdullin, İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru  Fethi Gedikli, İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru Cüneyt Yüksel, Martin Lüter Halle-Vittenberq Universitetinin professoru Azər Əliyev, Ankara Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru Cavid Abdullazadə, Moldova Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekan müavini Stela Botnaru, Kazan Federal Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru  Tustem Davletgildeev, Russiya Texnologiya Universitetinin professoru Anatoli Belkin, İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru  Erkan Vehbi Umut, Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekan müavini Gulnar Ayqarinova, Əl-Fərabi adına Qazax Milli Universitetinin Hüquq fakültəsinin professoru Gani Sarsenbiyev iştirak etmişdir.

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının Ofisi tərəfindən “Implementation of the United Nations Human Rights Treaties” çərçivəsində təklif olunmuş İnsan Hüquqları üzrə Magistratura təhsil pilləsi üçün Tədris Planının yenidən işlənib-hazırlanması Layihəsi üzrə Bakı Dövlət Universitetinin İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müdiri hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir Əliyevin rəhbərliyi ilə hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnaz Rzayeva, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aytəkin İbrahimova və Şahİn Məmmədrzalıdan ibarət tərkibdə yaradılmış ekspertlər qrupu “İnsan Hüquqları” magistratura ixtisaslaşmasının tədris planını yenidən tərtib edərək bütün tədris proqramlarını tamamilə yenidən işləmiş, onları azərbaycan və ingilis dillərində vahid bir külliyyat şəklində çap edilmişdir. Ekspertlər yeni tədris proqramının hazırlanması zamanı insan hüquqları üzrə təhsil sahəsində beynəlxalq təcrübəni geniş tətbiq etmişlər. 

Yeni tədris planı üzrə ixtisaslaşma fənləri sırasında “İnsan hüquqları: nəzəri aspektlər”, “Ayrı-ayrı insan hüquqları”, “İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin təcrübəsində insan hüquqlarının müdafiəsi”, “Vətəndaşlıq və miqrasiya problemləri”, “İnsan hüquqlarının universal müdafiə mexanizmləri”, “Ayrı-ayrı qrupların hüquqları”, “İnsan hüquqlarının regional müdafiə mexanizmləri”, “Beynəlxalq insan hüquqları və humanitar hüquq normaları”, “İnsan hüquqlarının milli müdafiə mexanizmləri” kimi tədris fənləri çərçivəsində keçirilən mövzuların qısa xülasəsi, sərbəst işlər üçün nümunəvi suallar, eləcə də tələb olunan ədəbiyyat siyahısı təqdim olunmuşdur.

Eyni zamanda, seçmə fənn blokları üzrə “İnsan hüquqlarının fəlsəfəsi”, “İnsan hüquqlarının tarixi”, “İnsan hüquqları, sosial və mənəvi dəyərlər”, “Qlobal informasiya cəmiyyətində insan hüquqları”, “Davamlı inkişaf və insan hüquqları”,  “Yeni texnologiyalar və insan hüquqları”, “Beynəlxalq cinayətlərlə mübarizə və insan hüquqları”, “Vətəndaş cəmiyyəti və insan hüquqları”, “Qadın və uşaq hüquqları”, “İnsan alverinə qarşı beynəlxalq və milli mübarizə”, “Bioetika, tibbi hüquq və insan hüquqları”, “İnsan hüquqları, sülh və təhlükəsizlik” kimi müasir dövrün tələblərinə uyğun yeni fənlərin tədris proqramları təqdim olunmuşdur.

UNESCO kafedrasının əməkdaşları Bakı Dövlət Universitetində (BDU) həyata keçirilən “Azərbaycan məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarına dair kompleks beynəlxalq hesabatın hazırlanması” layihəsində işitrak etmişlər. Layihə uğurla başa çatmış və hesabat Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunmuşdur.

Hesabat giriş, ümumi yanaşma və metodologiya, uzun müddət Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan əraziləri haqqında ümumi məlumatlar, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar qəbul edilmiş beynəlxalq sənədlərin təhlili, məcburi köçkünlərin pozulmuş əsas hüquq və azadlıqları, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin pozulması və törədilən beynəlxalq cinayətlər, işğalla əlaqədar vurulmuş ziyanların təxmini əhatə dairəsi, mövcud beynəlxalq mexanizmlər, digər dövlətlərin təcrübəsi, beynəlxalq məhkəmə mexanizmləri, Ermənistanın beynəlxalq hüquqi məsuliyyəti, 2020-ci ilin sonlarına qədər işğalda olmuş və hazırda işğaldan azad edilmiş Azərbaycan əraziləri üçün zəruri olan ilkin humanitar yardım və s. kimi bölmələrdən ibarətdir. Hesabatın nəticə hissəsində Azərbaycan məcburi köçkünlərinin pozulmuş hüquqlarının bərpası ilə yanaşı, beynəlxalq hüquqa və beynəlxalq təşkilatlara da bir sıra təkliflər edilmişdir. Hesabatda ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixi, dini və mədəniyyət abidələrinin ingiliscə siyahısı da verilmişdir.

Hesabat beynəlxalq hökumətlərarası və qeyri-hökumətlərarası təşkilatlar, xarici dövlətlərin müvafiq dövlətdaxili qurumları və qeyri-hökumət təşkilatları, o cümlədən insan hüquqları sahəsində tədqiqatlar aparan elmi-tədqiqat müəssisələri və tədqiqatçılar, Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları və təhsil müəssisələri üçün təcrübi baxımdan əhəmiyyətli mənbədir.

Qeyd edək ki, Azərbaycan və ingilis dillərində nəşr olunmuş hesabatın bütün beynəlxalq hökümətlərarası və qeyri-hökümət təşkilatlarına, insan hüquqlarının beynəlxalq sahədəki mexanizmlərinə, o cümlədən müxtəlif dövlətlərin dövlət və qeyri-hökümət qurumlarına göndərilməsi nəzərdə tutulur.

14-15 iyul 2021-ci il

Layihənin məqsədi Azərbaycanda Qadına qarşı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (İstanbul Konvensiyası) və digər gender bərabərliyi standartlarına dair məlumatlılığı artırmaqdır. Layihə Azərbaycanın dövlət qurumları ilə üç əsas fəaliyyət sahəsində əməkdaşlıq edəcək: qanunvericilik və siyasət çərçivəsi, məlumatlılğın artırılması tədbirləri və dövlət qulluqçularının bacarıqlarının gücləndiirlməsi. Tərəfdaşlar: Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi; Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin Aparatı; Ədliyyə Nаzirliyi; Ədliyyə Akademiyası.

Əməkdaşlarımız həmçinin İstanbul Konvensiyasının tətbiqi ilə bağlı bir çox sənədlərin və maarifləndirici bukletlərin akademik formada redaktəsində də iştirak etmişlər və bu işlər üzrə əməkdaşlıq hələ davam etməkdədir. (Bəzi sənədlər üçün Bax: https://rm.coe.int/leaflet-monitoring/1680a0c4e6; https://rm.coe.int/leaflet/1680a0c4e5 və s.).

2021-ci il

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşları “Post-Sovet münaqişələri, beynəlxalq hüquq və təhlükəsizlik” layihəsində iştirak etmişlər. Əsas iştirakçılar: RUKARR – Rusiya və Qafqaz Regional Tədqiqat İnstitutu (Malmö Universiteti-İsveç), Hüquq fakültəsi (Bakı Dövlət Universiteti-Azərbaycan), Humanitar elmlər fakültəsi (Tbilisi Dövlət Universiteti-Gürcüstan), Hüquq fakültəsi (Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Universiteti - Moldova), Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi (Milli Aviasiya Universiteti - Ukrayna).

Layihənin əsas məqsədi RUCARR və onun tərəfdaşları arasında ümumi akademik maraqlara əsaslanan yeni əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın başlanmasıdır.

Belə bir şəbəkə tərəfdaşlığının çevik xarakteri ideal olaraq aşağıdakılara şərait yaratmışdır:

  1. tərəfdaş təşkilatlar və onların əməkdaşları arasında müntəzəm əlaqə;
  2. fikir mübadiləsi və tədqiqat nəticələri üçün müntəzəm platformalar yaratmaq;
  3. ümumi tədqiqat təşəbbüsləri üçün hərəkətverici qüvvə kimi xidmət edir;
  4. konsorsiumun araşdırmaların maliyyələşdirilməsi üçün ərizə verməsi üçün əsas kimi xidmət edir;
  5. ümumi akademik şəbəkələrdən istifadə etməklə daha geniş tədqiqat cəmiyyətinə qarşılıqlı çıxış imkanlarının genişləndirilməsi.

https://rucarr.mau.se/research/post-soviet-conflicts-international-law-and-security-forum/

28 dekabr 2020-ci il

Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir Əliyevin, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müəllimi hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnaz Rzayevanın və “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin İbrahimovanın  həmmüəllifliyi ilə “Information security: Legal regulations in Azerbaijan and abroad” adlı məqalə Web of Science bazasına daxil olan Journal of Information Science jurnalında dərc  olunmuşdur. Q2 Q3 kvartil kateqoriyalı jurnallar siyahısında daxil olan, eləcə də “Nəşriyyat Etikası Komitəsi”nin (COPE) üzvü olan bu jurnal 2.410 İmpact Factora malikdir (Jurnalın linki: https://journals.sagepub.com/home/jis). Jurnal həmçinin Scopus bazasına daxildir.

Çap olunmuş məqalə dünyada və xüsusən də Azərbaycanda informasiya təhlükəsizliyi məsələlərinə həsr edilmişdir. Məqalədə Azərbaycanın və digər ölkələrin kibertəhlükəsizlik siyasəti və hüquqi tənzimləmələrin müqayisəli-təhlili aparılır. İnformasiya təhlükəsizliyinin hüquqi və texnoloji vasitələrlə təmin edilməsinin bir sıra aspektləri, habelə bəzi məlumat kateqoriyalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin spesifik xüsusiyyətləri vurğulanmışdır. Hər iki istiqamətdə tövsiyələr və nəticələr təqdim olunur.

Məqalə ilə aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar:

https://journals.sagepub.com/eprint/QPIV7VTMICYRGUYIVEHM/full

9 noyabr 2020-ci il

Bakı Dövlət Universitetinin “UNITWIN/UNESCO Chairs Programme” şəbəkəsinə daxil olan “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının əməkdaşları h.ü.e.d., professor Əmir İbrahim oğlu Əliyev, h.ü.f.d. Gülnaz Aydın qızı Rzayeva və “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti h.ü.f.d. Aytəkin Naizm qızı İbrahimova 9 noyabr 2020-ci il tarixdə Antonio Papisca” İnsan Hüquqları Mərkəzi, YUNESKO-nun “İnsan hüquqları, Demokratiya və Sülh” kafedrası və Padova Universitetinin Siyasi Elmlər, Hüquq və Beynəlxalq Araşdırmalar kafedrasının təşkilatçılığı ilə keçirilən  “Data-driven human rights research” illik beynəlxalq insan hüquqlarına həsr olunmuş konfransda uğulrlu çıxışdan sonra Peace Human Rights Governance (PHRG) jurnalından “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PERSONAL DATA: INTERNATIONAL AND NATIONAL FRAMEWORK” mövzusunda məqalələrinin çapı ilə bağlı təklif almışlar və məqalə jurnalın mart buraxılışında (5(1)-2021) nəşr olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Jurnal 1982-ci ildən Padova Universitetinin Antonio Papisca” İnsan Hüquqları Mərkəzi tərəfindən buraxılır. Jurnal Google Scholar, Ebsco Host, Database of Open Access Journal (DOAJ), the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) ilə indeksləşdirilmişdir.

Məqalənin linki: http://phrg.padovauniversitypress.it/2021/1/4

29 oktyabr 2020-ci il

29.10.2020-ci il tarixində Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Hüquq fakültəsinin İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası “İşğal altında olmuş Azərbaycan Respublikası ərazilərində məcburi köçkünlərin pozulmuş hüquqlarına dair” Kompleks Beynəlxalq Hesabat hazırlanması üzrə yeni bir layihəyə başlamışdır. Layihəyə rəhbərliyi BDU-nun rektoru Elçin Babayev həyata keçirəcəkdir. BDU rektorunun əmrilə layihə üzrə müvafiq İşçi Qrupu yaradılmışdır. İşçi qrupuna Ukrayna, Rusiya, Türkiyə və Qazaxıstanın, o cümlədən Azərbaycanın müxtəlif ali məktəblərinin tanınmış hüquqşünas alimləri, habelə gənc tədqiqatçılar, magistrantlar və tələbələr daxil edilmişdir. İşçi qrupunun həmsədrləri BDU-nun İnsan hüquqları və informasiya hüququ üzrə UNESCO kafedrasının müdiri Əmir Əliyev, həmin kafedranın müəllimi, eyni zamanda MG Konsaltinq Şirkətinin rəhbəri Məhəmməd Quluzadə və BDU-nun Hüquq klinikasının rəhbəri Turqay Hüseynovdur. İşçi qrupunun tərkibində 10-a yaxın bölmə və katiblik, eyni zamanda internet saytı fəaliyyət göstərəcəkdir. 

https://azertag.az/xeber/BDU_da_Isgal_edilmis_erazilerde_mecburi_kochkunlerin_pozulmus_huquqlarina_dair_kompleks_hesabat_hazirlayan_ischi_qrupun_novbeti_iclasi_kechirilib-1684407

2019-cu il

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir İbrahim oğlu Əliyevin “İnsan hüquqları” dərsliyi nəşr olunmuşdur. Dərslikdə insan hüquqlarının nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

Dərslik insan hüquqlarının hüquq sistemində yeri, insan hüquqlarının müdafiəsinin mahiyyəti, əsas istiqamətləri və mühüm elementləri, insan hüquqlarının formalaşması və inkişaf tarixi, ayrı-ayrı insan hüquq və azadliqlarının ümumi səciyyəsi və onlarin müdafiəsi məsələləri, ayrı-ayrı  qrupların hüquqlarının müdafiəsi, ayrı-ayrı sahələrdə insan hüquqlarının müdafiəsi, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mühüm beynəlxalq normalar, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində universal təminat sistemləri, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində regional mexanizmlər, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində milli  mexanizmlər, əhali problemləri və insan hüquqlarinin müdafiəsi məsələləri kimi fəsillərdən ibarətdir.

2019-cu il

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşlarının müəllifliyi ilə “İnformasiya hüququ” adlı dərslik nəşr olunmuşdur. Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) yüz illik yubileyinə həsr olunmuş dərslik informasiya hüququnun nəzəri və təcrübi məsələlərini özündə əks etdirir.

Kitabın həmmüəllifləri BDU-nun Hüquq fakültəsinin dekanı, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir İbrahim oğlu Əliyev, həmin kafedranın müəllimləri – hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Gülnaz Aydın qızı Rzayeva, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bəhruz Abdurrəhman oğlu Məhərrəmov və Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı, BDU-nun Hüquq fakültəsinin dekan müavini, “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Aytəkin Nazim qızı İbrahimovadır.

Dərslikdə informasiya sahəsində yaranan ictimai münasibətlərin hüquqi tənzimetmə metod və istiqamətləri, əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması məsələləri şərh olunur, informasiya hüquq normalarının realizəsi formaları və bununla bağlı təcrübi problemlər təhlil olunur, informasiya hüququnun əsas anlayışlarının mahiyyəti və onların qanunvericilik qaydasında təsbiti məsələləri araşdırılır, informasiyanın hüquqi rejimi və təsnifatına dair aspektlər şərh olunur, informasiya hüququnun prinsiplərinin təminat mexanizmləri barədə mühakimələr yürüdülür, informasiya hüququnun bütün hüquqi institutlarının nəzəri və təcrübi problemləri müfəssəl formada tədqiq olunur, qlobal informasiya məkanında insan hüquq və azadlıqlarının təminatı problemləri araşdırılır, ayrı-ayrı informasiya hüquqlarının müdafiəsinə dair məhkəmə təcrübəsi (beynəlxalq və yerli) təhlil olunur, Azərbaycan Respublikasının informasiya-hüquqi siyasətinin istiqamətləri, o cümlədən respublikada hüquqi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti və sosial dövlət ideyalarının müasir şərtlərlə inkişaf xronologiyası təhlil olunur.

İnformasiya hüquq münasibətlərinin çevik inkişafını nəzərə alaraq, dərslikdə bu münasibətlərin tənzimlənməsinə yönəlmiş informasiya hüququnun mənbələri – universal, regional və ikitərəfli beynəlxalq-hüquqi sənədlər, eləcə də Azərbaycan Respublikasında informasiya və ona yaxın sahələrdə qəbul edilmiş dövlətdaxili normativ hüquqi sənədlər hərtərəfli tədqiq olunmuşdur. Bütövlükdə, “İnformasiya hüququ” dərsliyinin tam mənimsənilməsi nəticəsində informasiya hüququnun institutlarının hüquqi tənzimlənməsi, informasiyalaşdırma üzrə dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri, informasiya təhlükəsizliyinin təminatı və informasiyanın mühafizəsi, informasiya hüquqlarının realizəsi mexanizmləri, elektron dövlətin əsas xüsusiyyətləri, informasiya hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsinə dair xarici dövlətlərin və eləcə də beynəlxalq təcrübənin səciyyəvi xüsusiyyətləri haqqında biliklərə yiyələnmək mümkündür.

 

26 dekabr 2019

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyev Fransanın Milli Administrasiya Məktəbində (National School of Administration) keçirilən beynəlxalq məhkəmə proqramında iştirak edib. Milli Administrasiya Məktəbinin təşkilatçılığı ilə reallaşan proqramda dünyanın 20 dövlətindən 37 hüquqşünas iştirak edib. Mühazirələri Fransanın tanınmış alimləri və dövlət nümayəndələri təqdim edib.

Qarşılıqlı dialoq və müzakirə şəklində, o cümlədən müxtəlif məsələlərin həlli yollarının araşdırılması formasında keçirilən beynəlxalq məhkəmə proqramında əsas məsələ bu sahədə dünyanın qabaqcıl təcrübəsinin öyrənilməsi olub.

Professor Əmir Əliyev proqramın sonunda təşkil olunmuş qruplardan birinin nümayəndəsi kimi təqdimatla çıxış edib və Milli Administrasiya Məktəbinin sertifikatına layiq görülüb.

https://azertag.az/xeber/BDU_nun_Huquq_fakultesinin_dekani_Fransada_beynelxalq_mehkeme_proqraminda_istirak_edib-1375955?fbclid=IwAR3gdNjBZsWsUG3H7BPE8JP1EQmduWvyGQY7by-ILUR-iA-oi4qsb9AI0pM

01 noyabr 2019

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında elmi fəaliyyətin koordinasiyası məqsədilə növbəti iclası keçirilmişdir. Kafedranın müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyev  elmdə İKT-nin, yeniliklərin tətbiqi ilə bağlı ətraflı məlumat vermiş, kafedranın 2019-cul il üçün elmi fəaliyyəti üzrə vacib məqamlara toxunmuş, nəşr olunmuş dərslik, dərs vəsaiti, elmi məqalə və məruzələr haqqında ümumiləşdirmələr aparmışdır. Həmçinin kafedranın müəllimlərinin 2020-ci il üçün elmi əməkdaşlığı üzrə geniş müzakirələr aparılmışdır.

24 oktyabr 2019

"İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasında Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyəti (GİZ) “Hüquq sahəsində Avropa Standartlarına yaxınlaşmanın dəstəklənməsi” proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin gənc tədqiqatçıları üçün “Akademik Hüquqi Yazı” mövzusunda ekspert  Altay Mustafayevin aparıcılığı ilə 2 günlük təlim keçirilmişdir. Təlimdə Altay Mustafayev akademik və praktiki hüquqi yazının fərqli xüsusiyyətləri, qlobal hüquq jurnalları, akademik hüquqi yazının yazılması qaydaları haqqında məlumat vermiş, iştirakçılar tərəfindən verilən sualları nəzəri və təcrübi aspektdən cavablandırmışdır.

03 iyul 2019

"İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasının "İnsan hüquqları" ixtisaslaşması üzrə magistr dissertasiyalarının müdafiəsi keçirilmişdir. İxtisaslaşdırılmış magistr dissertasiya müdafiəsi şurasının sədri, Azərbaycan Respublikasının İnsan hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman), professor Elmira Süleymanova magistrantların elmi və peşə hazırlığını, elmi diskussiya aparmaq bacarıqlarını müsbət qiymətləndirmiş, onlara gələcək işlərində müvəffəqiyyətlər arzulamışdır.

Müdafiədə iştirak edən 7 magistrantın hər biri “əla” qiymət almış və onlardan ikisinə professor Elmira Süleymanova tərəfindən Ombudsman Aparatında iş təklif edilmişdir.

Müdafiədə iştirak edən Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Elçin Babayev Ombudsman Aparatı ilə birgə kadr hazırlığından danışaraq gənc tədqiqatçılara gələcək işlərində uğurlar arzulamışdır.

 

 

16 may 2019

2019-cu ilin mayın 15-də Bakı şəhərində Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası və Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun birgə təşkilatçılığı ilə “Ədalət mühakimə sistemində insan haqları ilə bağlı qarşıda duran məsələlər” mövzusunda beynəlxalq seminar öz işinə başlamışdır. Təcrübəli Avropa Ekspertləri xanım Miranda de Meijer (Hollandiyalı yüksək rütbəli prokuror), cənab François Falletti (Fransalı sabiq BPA prezidenti) və cənab Stanislav Pavlovski (Moldovalı Sabiq İHAM-ın hakimi) təlim keçdiyi tədbirdə "İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasının müdiri h.ü.e.d., professor Əmir İbrahim oğlu Əliyev “İnformasiya sahəsində insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunması” mövzusunda çıxış etmişdir.

18 oktyabr 2018

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşları – h.ü.f.d. Gülnaz Rzayeva, h.ü.f.d. Nigar Ələkbərova və h.ü.f.d. Azər Səfərov, Araz Abdullasoy və Zümrüd Vəliyev GİZ – Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin “Cənubi Qafqazda hüquq sahəsində Avropa Standartlarına yaxınlaşmanın dəstəklənməsi” Proqramının təşkilatçılığı ilə “Tədrisin təkmilləşdirilməsi” adlı təlimdə iştirak ediblər. İki gün davam edən təlimdə aktiv işitrak edən əməkdaşlar sonda sertifikatla təltif olunublar.

 

05 oktyabr 2018

İstanbul Universitetinin Huquq fakültesinde "İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasının müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyevin beş dildə nəşr edilən “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” kitabının təqdimat mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə Azərbaycandan və Türkiyədən tanınmış alimlər, İstanbul Universitetinin professorları və müəllimləri, hüquq təhsili alan tələbələri, saxta erməni məsələsi üzrə tədqiqatçılar, QHT və KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbiri açan İstanbul Universitetinin Hüquq fakültəsinin hüquq tarixi kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, professor Fethi Gedikli saxta “erməni məsələsi” və ondan qaynaqlanan problemlərdən bəhs edərək təqdim olunan kitabın əhəmiyyətindən danışıb.

Sonra professor Əmir Əliyev müəllifi olduğu “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” əsəri barədə geniş məlumat verib. Uydurma “böyük Ermənistan” ideologiyasının ifşası ilə bağlı son illər Azərbaycanda görülən işlərdən danışan müəllif qeyd edib ki, Heydər Əliyev Fondunun bu istiqamətdə apardığı məqsədyönlü fəaliyyət uğurlu nəticələr verir. Birinci vitse-prezident, Fondun prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən layihələr mühüm əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan xalqına qarşı tarixən törədilmiş cinayətlərə görə beynəlxalq hüquqi məsuliyyət məsələsinin həlli xüsusilə önəm kəsb edir.

Sonra saxta “erməni məsələsi” ilə bağlı elmi simpozium keçirilib. Professorlar Natiq Əsgərov, Əfsər Sadıqov və Zəkəriyyə Kurşun mövzu ətrafında fikir və mülahizələrini bölüşüblər. Alimlər diqqətə çatdırıblar ki, saxta “erməni məsələsi”ndən yaranan problemləri dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi təqdim etmək Azərbaycan və Türkiyə ziyalılarının ortaq vəzifəsidir. Mövzu ilə bağlı indiyədək çoxlu sayda tarixi və siyasi kitab işıq üzü görüb. Beş dildə nəşr olunmuş “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” əsəri isə mövzunu hüquqi aspektdən təhlil edir. Bu kitab Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında önəmli mənbədir.

Çıxışlarda qeyd olunub ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı məlum sərəncamları, o cümlədən Xocalı soyqırımının tanınması ilə əlaqədar beynəlxalq təşkilatların və ayrı-ayrı dövlətlərin sənədlərinin elmi tədqiqata cəlb olunması xüsusilə təqdirəlayiqdir.

Daha sonra Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünü əks etdirən film göstərilib, mövzu ilə bağlı müxtəlif fotolar sərgilənib. İştirakçıların sualları cavablandırıldıqdan sonra kitab imzalanaraq oxuculara təqdim edilib.

http://law.bsu.edu.az/az/news/stanbulda_azrbaycan_beynlxalq_cinaytlr_hdfind_hquqi_thlil_kitabnn_tqdimat_olub

17-18 sentyabr 2018

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşları – h.ü.f.d. Gülnaz Rzayeva, h.ü.f.d. Nigar Ələkbərova və h.ü.f.d. Azər Səfərov GİZ – Almaniya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin “Cənubi Qafqazda hüquq sahəsində Avropa Standartlarına yaxınlaşmanın dəstəklənməsi” Proqramının təşkilatçılığı ilə “Akademik hüquqi yazı” adlı təlimdə iştirak ediblər. İki gün davam edən təlimdə aktiv işitrak edən əməkdaşlar sonda sertifikatla təltif olunublar.

26 iyun 2018

2018-ci il iyunun 26-da Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor Əmir Əliyevin iştirakı ilə müəllifi olduğu «Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil» fransız dilində kitabının təqdimatı və müzakirəsi keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Fransadakı səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən təqdimat mərasimini açan Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jan Fransua Mansel əvvəlcə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında iştirakçılara məlumat verərək qeyd edib ki, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını zəbt etməsi nəticəsində bir milyondan çox insan doğma yurdundan didərgin düşüb. Ermənistan bir çox soyqırımları, cinayətlər törədib. Fransa və bir çox digər ölkələrdə bu münaqişə haqqında xəbərsizdirlər. O, təqdimatı keçirilən kitabın fransız cəmiyyəti və bütün dünya ictimaiyyəti üçün Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumat əldə edilməsində əhəmiyyətli olacağını bildirib.

Kitab barədə fikirlərini bildirən Paris I Universitetinin professoru Jak Sopelsa Azərbaycan xalqına qarşı ermənilər tərəfindən törədilən, hazırda da Ermənistan Respublikası tərəfindən davam etdirilən beynəlxalq cinayətlərin kitabda aparılan hüquqi təhlilinə obyektiv qiymət verdiyini deyib. O, tarixi və hüquqi faktlara əsaslanaraq münaqişənin hüquqi aspektini təqdim edən bu kitabın fransız cəmiyyəti və dünya ictimaiyyəti üçün vacibliyini qeyd edib.

Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının vitse-prezidenti Jan Pier Alali Azərbaycanı sülhsevən bir ölkə kimi tanıdığını bildirib. O Azərbaycanın güclü bir orduya malik olmasına baxmayaraq, hər zaman Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istədiyini və Azərbaycan dövlətinin bu istiqamətdə gördüyü işlərin təqdirə layiq olduğunu söyləyib.

Tədbirdə çıxış edən professor Əmir Əliyev qeyd edib ki, ermənilərin xalqımıza qarşı XIX əsrdən başlayan, XX əsrdən isə sürətlənən, o cümlədən bu gün də davam edən təcavüzkarlıq və soyqırımı siyasətinin beynəlxalq ictimaiyyətin gözü qarşısında aparılması beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətinə ağır zərbələr vurmaqdadır.

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoymaq üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi qətnamələrə (822, 853, 874, 884), eləcə də ATƏT-in Minsk qrupunun səylərinə baxmayaraq, Ermənistan beynəlxalq cinayətlər törətmək siyasətindən, Azərbaycana qarşı olan təcavüzkar mövqeyindən əl çəkmir və beynəlxalq təşkilatların qərarlarını yerinə yetirməkdən açıq-aşkar şəkildə imtina edir.

Əmir Əliyev daha sonra qeyd edib ki, Azərbaycan əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən xarici siyasətlə dünyada və regionda sülh naminə bütün mümkün kompromis variantları təklif edərək Ermənistanı münaqişəni dinc yolla həll etməyə dəvət edir. Azərbaycan münaqişənin həllində məhz beynəlxalq hüquq normalarına əsaslandığını ən müxtəlif səviyyələrdə sübuta yetirə bilib.

Həmçinin Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti xüsusi qeyd edilməli və bütün Azərbaycan cəmiyyətinə örnək olmalıdır.

Əmir Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü və nümunəvi demokratik dövlət olan Fransanın erməni cinayətkarlarının beynəlxalq məsuliyyətə cəlb edilməsini nəzərdə tutan Beynəlxalq Cinayət Tribunalının yaradılması ideyasını dəstəkləyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.

Tədbirin sonunda professor Əmir Əliyev və təqdimatın digər iştirakçıları kitaba böyük maraq nümayiş etdirən dinləyicilərin suallarını cavablandırıblar. Həmçinin bütün tədbir iştirakçılarına kitabın müəllif tərəfindən imzalanmış nüsxələri hədiyyə edilib.

Tədbirdə 100-ə yaxın tanınmış fransız alimi, mədəniyyət xadimləri və ziyalılar iştirak ediblər.

https://azertag.az/xeber/Fransada_Azerbaycan_beynelxalq_cinayetler_hedefinde_huquqi_tehlil_kitabinin_teqdimati_olub-1175252?fbclid=IwAR0gs3B1MKIZWrmLYfzWSSZMhHgj086oDVK5AgTF7uabgpQi0Rj9jipR6wA

31 mart 2018

2018-ci ilin martın 31-də Ombudsman Aparatı və Bakı Dövlət Universitetinin birgə təşkilatçılığı ilə 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr edilən tədbir keçirilib. Dövlət və hökumət rəsmilərinin, Milli Məclisin deputatlarının, ali təhsil müəssisələri və media qurumları rəhbərlərinin, hüquq ictimaiyyəti nümayəndələrinin, alimlərin iştirak etdikləri tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq elmləri doktoru, professor Əmir Əliyevin “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” kitabının təqdimatı olub.

Tədbir soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad olunması ilə başlayıb.

Ombudsman Elmira Süleymanova erməni millətçiləri tərəfindən yüz illər boyu planlı şəkildə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən soyqırımı siyasətindən danışıb. O, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında dövlətimizin, xüsusilə Heydər Əliyev Fondunun gördüyü işləri qeyd edib. Ombudsman Azərbaycan, fransız, ingilis, rus və türk dillərində nəşr edilmiş “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” kitabının önəmindən bəhs edib. Bildirib ki, kitabın beş dildə nəşr edilməsi ermənilərin tarixboyu azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlərin dünya miqyasında tanıdılması, məsələyə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Beynəlxalq hüquq qaydalarının qorunması, habelə beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsi beynəlxalq xarakterli cinayətlərlə, xüsusilə terrorçuluqla mübarizə sahəsində fəaliyyətdən də çox asılıdır. Bununla belə, müasir dövrdə terrorçuluğun transmilli cinayətlərlə qarşılıqlı əlaqəsini də nəzərdən qaçırmamaq lazımdır. Məhz bu baxımdan, müəllif kitabda terrorçuluq cinayətini beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə qəsd edən bir əməl kimi təhlil edib. O, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı terrorçuluq aktlarını üç aspektdən – beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozuntusu, törədilmiş beynəlxalq cinayətlərlə qarşılıqlı əlaqədə olan ictimai-təhlükəli əməl və sadəcə terrorçuluq cinayəti kimi nəzərdən keçirib.

Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayev bildirib ki, kitabın nəşrinin bu günə təsadüf etməsi çox böyük hadisədir. Bu, Azərbaycanın hüquq ictimaiyyəti, ümumiyyətlə, bütün ölkə vətəndaşları üçün olduqca mühüm hadisədir. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri qeyd edib ki, ulu öndər Heydər Əliyevin “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” 1998-ci il 26 mart tarixli Fərmanı ilə 31 mart soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verilib. Prezident İlham Əliyevin “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında” Sərəncamı bu hadisələrə bir daha elmi, insani və bəşəri cəhətdən nəzər salmağımıza imkan verdi. Kitabın rəyçiləri beynəlxalq hüquq sahəsində çox nüfuzlu şəxslərdir. Bu da, öz növbəsində, Azərbaycana qarşı ədalətsizliyin beynəlxalq aləmə çatdırılmasının bir formasıdır.

Fərhad Abdullayev deyib ki, kitabda beynəlxalq humanitar hüququn Ermənistan tərəfindən kobudcasına pozulması faktları və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların qərarları, qətnamələri, o cümlədən Avropa Məhkəməsinin qərarlarında əksini tapan müəyyən məqamların olmasına baxmayaraq, onların icrası baxımından Azərbaycanın kobud şəkildə ədalətsizliklə rastlaşmasının təhlili ətraflı şəkildə verilib.

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova bildirib ki, 31 mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü tariximizin ən ağrılı səhifələrindən biridir. Həmin illərdə ermənilərin Azərbaycanda törətdikləri qırğın haqqında bizə çatan tarixi sənədlərdəki faktlar Şamaxıda, Qubada, Muğanda, Zəngəzur qəzasında, Qarabağda, İrəvan quberniyasında və ölkənin digər ərazilərində azərbaycanlıların amansızlıqla qətlə yetirildiyini, şəhər və kəndlərin talan edilərək dağıdıldığını sübut edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı Fərmanla 31 mart tarixi hər il Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd olunur.

Hicran Hüseynova bu gün təqdimatı keçirilən kitabın Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərinə göndərilməsinin, həmin ölkələrdə bununla bağlı “dəyirmi masa”ların keçirilməsinin, nəşrdə olan materialların hissə-hissə beynəlxalq səviyyəli media qurumlarının saytlarında yerləşdirilməsinin vacibliyini qeyd edib. Komitə sədri vurğulayıb ki, 31 mart soyqırımı ilə bağlı portal yaradılmalı və bu kimi elmi əsərlər həmin portalda yerləşdirilməlidir.

Azərbaycan Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov, Ukrayna Hüquq Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü Oleq Zayçuk, Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynli, parlamentin ictimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru Elçin Əhmədov, ukraynalı professor Leonid Timçenko, Rusiya Federasiyası Kazan Federal Universitetinin professoru Adel Abdulin, Qazaxıstanın Dövlət və Hüquq İnstitutunun direktoru, Qazaxıstan Beynəlxalq Hüquq Assosiasiyasının prezidenti Aron Salimqerey təqdimatı keçirilən kitab haqqında fikirlərini bölüşüblər. Kitabın müxtəlif dillərdə nəşr edilməsinin əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilib. Bildirilib ki, erməni millətçilərinin və onların havadarlarının azərbaycanlılara qarşı iki əsrdən artıq müddətdə planlı şəkildə həyata keçirdikləri soyqırımı, etnik təmizləmə və deportasiya siyasətinin məqsədi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaq və bu ərazilərdə “böyük Ermənistan” dövləti yaratmaq olub. Ermənilərin törətdikləri qanlı faciələrin ən dəhşətlilərindən biri 1918-ci il martın 31-də azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilən, ağır nəticələri ilə seçilən soyqırımıdır. Təkcə Şamaxı şəhəri və ona qonşu olan kəndlərdə törədilmiş soyqırımı barədə bu gün arxivlərdə minə yaxın səhifədən ibarət araşdırma materiallarının olması faciənin miqyasını bir daha göstərir. Tarix sübut edib ki, erməni millətçiləri sonralar da öz çirkin niyyətlərindən əl çəkməyib, dinc azərbaycanlıları qəddarlıqla kütləvi qırğına məruz qoyub, cinayətlərini ört-basdır etmək üçün müxtəlif vasitələrə əl atıb, hadisələri saxtalaşdırıblar.

Sonda çıxış edən müəllif Əmir Əliyev “Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil” kitabının yazılmasında əsas məqsədin ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü siyasətində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələləri, irəli sürülən ideyaları hüquqi aspektdə təhlil etməkdən ibarət olduğunu deyib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan dövlətinin xarici siyasəti beynəlxalq hüquq normalarının bərqərar olması istiqamətində fəaliyyət göstərir: “Ona görə də bir hüquqşünas alim olaraq qarşımda mühüm bir məqsəd var idi. Mən Azərbaycan cəmiyyətində aparılan tədqiqatlar, xarici alimlərdən əldə etdiyim bütün materiallar əsasında beynəlxalq hüquq sahəsində biliyimi və tədqiqatlarımı bu istiqamətdə sərf etməli idim. Bu, mənim vətəndaşlıq borcumdur”.

Giriş, 6 fəsil və nəticədən ibarət olan kitab Azərbaycan, türk, fransız, ingilis və rus dillərində nəşr olunub. Müəllif ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri tarixi cinayətləri mərhələli şəkildə təhlil edir. Əsərdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ probleminin səbəbləri, XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq xalqımıza qarşı törədilmiş cinayətlər tarixi faktlar, rəsmi sənədlər və arxiv materialları əsasında təhlil olunub. O cümlədən bütün bu cinayətlərin beynəlxalq hüquqla mühakimə olunmasına əsas verən hüquqi sənədlər mənbələri göstərilməklə oxuculara çatdırılıb.

https://azertag.az/xeber/Bakida_Azerbaycan_beynelxalq_cinayetler_hedefinde_huquqi_tehlil_kitabinin_teqdimati_olub_VIDEO-1148658