human rights

user rights ID 275 275

Beynəlxalq insan hüquqları hüququ (nəzəriyyə)
Ayrı-ayrı qrupların hüquqları
Miqrant və qaçqınların hüquqları
Beynəlxalq insan hüquqları QHT-lər
Beynəlxalq insan hüquqları hüququ (praktika)
Beynəlxalq insan hüquqları və humanitar hüquq normaları
İnsan hüquqlarının Avropa sistemi
İnsan hüquqları sahəsində milli fəaliyyət
İnsan hüquqlarının iqtisadi aspektləri
Gender və uşaq hüquqları

Beynəlxalq insan hüquqlarının ekoloji aspektləri
Bioetika və tibbi hüquq
İnsan hüquqları və informasiya azadlığı
Yuvenal ədliyyə
İnkişaf və sosial hüquqlar

user rights ID 275 275

İnformasiya hüququ: nəzəriyyə və praktika
Elektron dövlət
İnformasiya hüququnun beynəlxalq aspektləri və müqayisəli hüquq

İnternet hüququ
Söz və ifadə azadlığı
KİV hüququ
Diffamasiya və media hüququ
İnformasiya cəmiyyəti, hüquq və insan hüquqları
Elektron kommersiya hüququ
İnformasiya cəmiyyətində əqli mülkiyyət hüququ

 

 

 

 

user rights ID 275 275

Tibbi hüququn aktual problemləri
Beynəlxalq səhiyyə hüququ
Tibbi hüquq və insan hüquqları

Azərbaycan Respublikasının səhiyyə qanunvericiliyi
Bioetika
Pasiyent hüquqları
Genetika və konfidensiallıq
Yeni texnologiyalar və sağlamlıq hüququ

 

 

 

 

 

  

 

user rights ID 275 275

İdman sahəsində hüquqi tənzimlənmənin aktual problemləri
İdman hüququ və tibbi hüquq
İdman hüququ və insan hüquqları
Olimpiya (paralimpiya) hüququ
İdman hüququ və təhlükəsizlik problemləri
İdman sferasında idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi
İdman hüququ və turizm hüququ
Xarici ölkələrin idman qanunvericiliyi
Beynəlxalq idman hüququ
İdmanda əqli mülkiyyət hüquqları
Ayrı-ayrı idman növlərinin hüquqi tənzimlənməsi

 

 

 

 

 

  

 

user rights ID 275 275

Turizm və insan hüquqları
Xarici ölkələrin turizm qanunvericiliyi
Turizm sferasında idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi
Turizm və milli təhlükəsizlik
Turizm sfearsında beynəlxalq müqavilələr
Turizm sfearsında beynəlxalq təşkilatlar
Turizm rəsmiyyətləri və təhlükəsizlikləri

Ekoloji turizm və davamlı inkişaf hüququ
Turizm sferasında fəaliyyət subyektlərinin hüquqi statusu