human rights

Bakalavriat səviyyəsində aşağıdakı fənlər tədris olunur:

  • İnsan hüquqları;
  • İnformasiya hüququ;
  • Bioetika və tibbi hüquq;
  • Milli təhlükəsizlik hüququ;
  • Elektron dövlət və idarəetmə;
  • Miqrasiya hüququ;
  • Tibbi hüquq;
  • Turizm hüququ;
  • Kibertəhlükəsizlik hüququ;
  • Avropa Məhkəməsi presedent hüququ.