human rights

Müəlliflər:               

Əliyev Əmir İbrahim oğluBakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor;

Novruzov Qulu Novruz oğlu, Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Akademiyasının rəisi, gömrük xidməti general-mayoru;

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru;

Səfərov Azər Tofiq oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “Əqli mülkiyyət hüququ” kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru;

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və infor­ma­si­ya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi

 
Dərs vəsaitində əqli mülkiyyət insan hüquqları kontekstində ətraflı təhlil edilmiş, əqli mülkiyyət və informasiya hüquqları arasında qarşılıqlı əlaqə, eləcə də informasiya cəmiyyətində mərkəzi mövqeyə malik olan informasiya əqli mülkiyyət hüququnun obyekti kimi araşdırılmış, rəqəmsal cəmiyyətdə əqli mülkiy­y­yət və informasiya hüquqlarının təminat mexanizmləri üzrə təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.
 

Mündəricat

Müəlliflər:               

Rzayeva Gülnaz Aydın qızı, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – I və II fəsillər;

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekan müavini, “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – III və IV fəsillər.

 

 Dərs vəsaitində süni intellektin nəzəri və təcrübi məsələləri ətraflı təhlil edilmiş, onun əşyaların internetindən fərqli cəhətləri araşdırılmış, eyni zamanda yeni texnologiyaların inkişafı nəticəsində insan hüquqlarının inkişaf istiqamətləri təhlil olunmuş, rəqəmsal mühitdə şəxsi toxunulmazlıq hüququnun müdafiəsi, fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təminatı ilə bağlı mexanizmlər üzrə təklif və tövsiyələr irəli sürülmüşdür.

Mündəricat

Müəllif:   

Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Dərslikdə insan hüquqlarının nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

 

Mündəricat

Müəlliflər:   

Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Gülnaz Aydın qızı Rzayeva, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), IX Fəsil;

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekan müavini, “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – I, II, V, VI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), III Fəsil;

Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – I, VII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi – I, X, XI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə).

 

Dərslikdə informasiya hüququnun nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

Mündəricat