human rights

Müəlliflər:   

Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Gülnaz Aydın qızı Rzayeva, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), IX Fəsil;

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekan müavini, “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – I, II, V, VI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), III Fəsil;

Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – I, VII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi – I, X, XI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə).

 

Dərslikdə informasiya hüququnun nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

Mündəricat

Müəllif:   

Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor 

 

Dərslikdə insan hüquqlarının nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

 

Mündəricat