human rights

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında 5603.01 – “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları” və 5614.01 – “İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ” ixtisasları üzrə hüquq üzrə elmlər doktoru və hüquq üzrə fəlsəfə doktoru proqramı əsasında kadr hazırlığı həyata keçirilir.