human rights

Müəlliflər:   

Əmir İbrahim oğlu Əliyev, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekanı, “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müdiri, hüquq üzrə elmlər doktoru, professor – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Gülnaz Aydın qızı Rzayeva, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – Ön söz, I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), IX Fəsil;

İbrahimova Aytəkin Nazim qızı, Bakı Dövlət Universiteti Hüquq fakültəsinin dekan müavini, “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru – I, II, V, VI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə), III Fəsil;

Məhərrəmov Bəhruz Abdurrəhman oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent – I, VII, X, XI Fəsillər (həmmüəllifliklə);

Məmmədrzalı Şahin Sabir oğlu, Bakı Dövlət Universiteti “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının müəllimi – I, X, XI, XII Fəsillər (həmmüəllifliklə).

 

Dərslikdə informasiya hüququnun nəzəri və təcrübi məsələləri hüquq ədəbiyyatında mövcud fikir müxtəlifliyi, bu istiqamətdə qəbul edilmiş mühüm beynəlxalq normalar, o cümlədən Azərbaycan Respublikası və müxtəlif dövlətlərin milli qanunvericiliyi əsasında geniş təhlil edilmişdir.

Mündəricat