human rights

  Şahin Sabir oğlu Məmmədrzalı

 

 

   

dissertant, 0,5 ştat müəllim.

Telefon: +994 55 482 19 71 (mobil və WhatsApp)
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.  

02 aprel 1992-ci ildə anadan olmuşdur. Subaydır.Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

 • 2009-2013-cü illər ərzində BDU Hüquq fakültəsində “Hüquqşünaslıq” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almışdır;
 • 2014-2015-cu illərdə Riqa Ali Hüquq Məktəbində “Beynəlxalq hüquq və insan hüquqları” ixtisaslaşması üzrə magistratura təhsili almışdır;
 • 2017-ci ildən BDU Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının dissertantıdır. Elmi tədqiqat mövzusu "Beynəlxalq insan hüquqları normalarının Azərbaycan Respublikasının informasiya hüququ sahəsində qanunvericiliyinə implementasiyası“ adlanır.

Əmək fəaliyyəti

 • 20/12/2021 - hal-hazırda: Bakı  1 saylı Mediasiya Təşkilatının Aparat rəhbəri;
 • 01/09/2015 - hal-hazırda: "İnsan hüquqları və informasiya hüququ" UNESCO kafedrasının müəllimi və dissertantı / Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi;
 • 15/09/2015 - 30/06/2018: "Beynəlxalq ümumi hüquq" kafedrasının müəllimi / Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi;
 • 15/02/2021 - 20/10/2021: "BAKINITY DISTRIBUTION" MMC-nin korporativ hüquqşünası;
 • 11/2015 - 02/2017:Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin hüquqi məsləhətçisi (könüllü əsaslarla) / Bakı Dövlət Universiteti

Tədqiqat sahələri

 • Beynəlxalq hüquq;
 • İnsan hüquqları;
 • İnformasiya hüququ.
 

Elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri

 • 40-a qədər elmi-tədqiqat əsərlərinin, o cümlədən 1 dərslik və 1 dərs vəsaitinin, 20-dən çox tədris proqramının müəllifidir. 
 
   

Seçilmiş əsərləri 


Elmi məqalələr (xaricdə çap edilmiş) 

 • Mammadrzali S.S. Impact of Azerbaijan-Council of Europe relations to the domestic law on right to information // Centre for European Reforms Studies. “European reforms bulletin”, 2015, No.4. Grand Duchy of Luxembourg. pp.121-125.
 • Aliyev A.I., Rzayeva G.A., Mammadrzali S.S. Constitutional reforms on information and media rights in Azerbaijan // Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. “South Caucasus Law Journal”, 08/2017. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). pp. 23-32.
 • Aliyev A.I., Mammadrzali S.S. the CoE contribution to implementation of universal dimensions on freedom of information and media rights into the domestic law of Azerbaijan // paragraph of the book “Human security in the context of globalization: modern legal paradigm”, Monograph / Under the general editorship Irina Sopilko / Slovak Republic, Podnaijka: Vychodoeuropskaagentura pre rozvoj, n.o. Eastern European development n.o. – 2017. –278 p.  pp.78-95
 • Aliyev A.I., Rzayeva G.A., Mammadrzali S.S. Some Comments on Juvenile Justice Innovations in Azerbaijan: Implications for information rights // Ivane Javakhishvili Tbilisi State University. “South Caucasus Law Journal”, 09/2018-2019. Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). pp.22-28.
 • Mammadrzali S.S. Unchained freedom in cyberspace: a new danger for children’s rights // “Law Review of Kyiv University of Law”, No. 2020/1, Ukrayna, Kiyev, “Kyiv University of Law of the NAS of Ukraine”, pp. 391-395.
 • Mammadrzali S.S. Information as a Hulk: replacing Black Widow with information legislation // “Revista Institutului National al Justititei”, No. 3 (54), 2020. Moldova Institutul National al Justitiei. Moldova, Chisinau. pp.54-60.
 • Aliyev A.I., Mammadrzali S.S. Sustainable Development Goals and human rights in information society // Cборник научных статей «Проблемы гражданского права и процесса», No.5, 2020. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Республика Беларусь, Гродно. pp.407-420.
 • Маммадрзали Ш.С. Тесные взаимоотношения между авторскими и информационными правами в сфере цифровых технологий: движение в сторону нового правового дуализма // «Труды по интеллектуальной собственности», 2021, № 1-2, Том XXXVII, c. 213-234.

Elmi məqalələr (Respublikada çap edilmiş) 

 • Mammadrzali S.S. Freedom of information in the context of social media // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri”, 2015, No. 4 (44). Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi. Azərbaycan, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyatı. s.84-90.
 • Səfərov A.T., Məmmədrzalı Ş.S. Müəlliflik hüququ və informasiya hüquqları arasında ziddiyyətə müasir yanaşma // “Qanun” jurnalı, 2018, No. 11 (289). Bakı, “Qanun” nəşriyyatı. s. 40-51.
 • Mammadrzali S.S. Some remarks on international human rights instruments regulating access to digital information and data protection as the subject matter of information law field // Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi. “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” elmi məqalələr toplusu, No.1(1) 2018. Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı. s. 150-168.
 • Məmmədrzalı Ş.S. Rəqəmsal hüquqların tənzimlənməsi üzrə cavabdeh olan əsas öhdəlik daşıyıcıları // “Qanun” jurnalı, 2019, No. 5 (295). Bakı, “Qanun” nəşriyyatı. s.9-19.
 • Məmmədrzalı Ş.S. Məhkəmə-hüquq islahatları elektron dövlət quruculuğu və informasiya hüquqlarının təminatı kimi // “Azərbaycan hüquq jurnalı”, No. 3 (2019). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s. 77-88.
 • Məmmədrzalı Ş.S. “Əşyalar İnterneti” daxilində uşaq hüquqlarının tənzimlənməsi // “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktiki jurnalı, V cild, № 2, 2019. Azərbaycan, Bakı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası - Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası. s.221-230.
 • Mammadrzali S.S. Copyright as a right of information character: no need for Thor or Ragnarok // “Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri”, 2019, No. 3 (58). Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq fakültəsi. Azərbaycan, Bakı, “Bakı Universiteti” nəşriyatı. s.21-33.
 • Məmmədrzalı Ş.S. İnformasiya dövriyyəsi informasiya hüququ sahəsinin predmeti kimi // “Azərbaycan hüquq jurnalı”, No. 1 (2020). Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı. s. 59-78.

Konfrans materialları (xaricdə çap edilmiş) 

 • Мaммaдрзалы Ш.С. Совершенствование законодательства Азербайджана на основе международно-правовых норм // Юго-Западный Государственный Университет.Сборник материалов международной научно-практической конференции “Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства”. РФ, Курск, 31 мая 2010 г.Том 2. Курск, ЮЗГУ. c. 104-106.
 • Мaммaдрзалы Ш.С. Право на информацию как фактор интеграции страны в Европейское сообщество (по материалам Азербайджана) // Российский Государственный Социальный Университет, Социально-гуманитарный факультет. Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции “Мировое культурно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия”. РФ, Москва, 1 июня 2010 г. Том 2. РГСУ. c. 70-72.
 • Мaммaдрзалы Ш.С. Международные нормы права на информацию как основа совершенствования законодательства Азербайджана // Юго-Западный Государственный Университет. Сборник материалов II международной научно-практической конференции “Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства”. РФ, Курск, 31 мая 2011 г.Том 2. Курск, ЮЗГУ. c. 67-72. 
 • Мaммaдрзалы Ш.С. Организация Объединенных Наций и формирование международной системы защиты права на информацию // Российский Государственный Социальный Университет, Социально-гуманитарный факультет. Материалы III Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции “Мировое культурно-языковое и политическое пространство: взгляд через столетия”. РФ, Москва, 5 мая, 2011 г. РГСУ. c. 98-102. 
 • Mammadrzali S.S. National legal framework for international information and media rights in Azerbaijan // Національний Авіаційний Університет. VII Міжнародна науково-практична конференція “Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигмі”. Україна, Київ, 27 лютого 2017 року, Том II. Київ, Відавніцтво "Вектор". c. 209-213.
 • Aliyev A.I., Mammadrzali S.S. Information rights and human rights education // Національний Технічний Університет України. VII Міжнародна науково-практична конференція “Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави”. Україна, Київ, 18-19 травня 2017 року. Київ, c. 125-126.
 • Aliyev A.I., Mammadrzali S.S. Modernizing human rights legislation ensuring cyber security: Azerbaijani practice applicable for Ukrainian national law reforms // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Міжнародна науково-практична конференція “Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України”. Україна, Київ, 24 листопада 2017 року. Київ, c. 37-39.
 • Mammadrzali S.S. Renovating the subject matter of information law: Right to education in information society // Національний Авіаційний Університет.  VIII Міжнародна науково-практична конференція “Сучасна університетська правова освіта і наука”. Україна, Київ, 23 лютого 2018 року. Київ, Відавніцтво "Вектор. c.126-128.
 • Aliyev A.I., Mammadrzali S.S. To protect human rights via criminal legislation: implications for information law in Azerbaijan // Національний Авіаційний Університет. IX Міжнародна науково-практична конференція “Юриспруденція в сучасному інформаційному просторі”. Україна, Київ, 1 березня 2019 року. Київ, Відавніцтво "Вектор. c. 173-180.
 • Mammadrzali S.S. «Hasta la vista, baby» or Terminator protecting human rights through Artificial Intelligence // Національний Авіаційний Університет. Х Міжнародна науково-практична конференція Інноваційний розвиток правової науки в умовах модернізації суспільства. Україна, Київ, 28 лютого 2020 року.  Київ, Відавніцтво "Вектор. c. 158-161.
 • Mammadrzali S.S. Houston, we've got a problem: can SDG’s and human rights be friends in digital age? // ІІІ Міжнародний молодіжний науковий юридичний форум: [Матерiали форуму, м. Киiв, Нацiнальний авiацiйний унiверситет, 14-15 травня 2020 р.] Том 1. - Тернопшь: Вектор, 2020. - 384 c.  c.19-21.
 • Mammadrzali S.S. Captain America protecting digital rights: “old school” national law vs. emerging internet complexities in Azerbaijan // 8th International Conference of PhD students and young researchers “The Future Decade of EU Law”. May 8-9, 2020. International Network of Doctoral Studies in Law. Lithuania, Vilnius. Vilnius University School of Law. pp.132-146.
 • Mamammadrzali S.S. Social development and Human Rights-Based Approach: “Hakuna Matata” for legal education // Національний Авіаційний Університет. ХI Міжнародна науково-практична конференція «Современное право в эпоху социальных изменений». Україна, Київ, 26 лютого 2021 року.  Київ, Відавніцтво "Вектор. Україна, Київ, 28 лютого 2020 року.  Київ, Відавніцтво "Вектор. Toм I, c.40-42.

Konfrans materialları (Respublikada çap edilmiş) 

 • Məmmədrzalı Ş.S. Regulating Internet freedom as the new medium of information rights // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruсuluğu” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları. Bakı, 3 iyun 2016-cı il, I cild, s.35-40.
 • Məmmədrzalı Ş.S. 2085 (2016) saylı AŞPA Qətnaməsi informasiya hüquqları və  azadlıqları kontekstində // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin müasir inkişaf tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları. Bakı, 1-2 iyun 2017-cı il, I cild, s.80-88.
 • Məmmədrzalı Ş.S. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsində insan hüquqlarının əhəmiyyəti və milli hüquqi tənzimlənmə əsasları // Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qloballaşma və Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin əsas inkişaf istiqamətləri” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki  konfransın materialları. Bakı, 29-30 may 2018-ci il, s.36-41.

Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər 

 • Əliyev Ə.İ., Rzayeva G.A., İbrahimova A.N., Məhərrəmov B.A., Məmmədrzalı Ş.S. İnformasiya hüququ. Dərslik. Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2019, 448 s.
 • Əliyev Ə.İ., Novruzov Q.N., Rzayeva G.A., Səfərov A.T., Məmmədrzalı Ş.S. İnsan hüquqları, əqli mülkiyyət və informasiya: qarşılıqlı hüquqi əlaqələr. Dərs vəsaiti. Bakı, “Nurlar” nəşriyyatı, 2021, 168 s.