human rights

14-15 iyul 2021-ci il

Layihənin məqsədi Azərbaycanda Qadına qarşı zorakılıq və məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında Konvensiya (İstanbul Konvensiyası) və digər gender bərabərliyi standartlarına dair məlumatlılığı artırmaqdır. Layihə Azərbaycanın dövlət qurumları ilə üç əsas fəaliyyət sahəsində əməkdaşlıq edəcək: qanunvericilik və siyasət çərçivəsi, məlumatlılğın artırılması tədbirləri və dövlət qulluqçularının bacarıqlarının gücləndiirlməsi. Tərəfdaşlar: Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi; Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi; İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilin Aparatı; Ədliyyə Nаzirliyi; Ədliyyə Akademiyası.

Əməkdaşlarımız həmçinin İstanbul Konvensiyasının tətbiqi ilə bağlı bir çox sənədlərin və maarifləndirici bukletlərin akademik formada redaktəsində də iştirak etmişlər və bu işlər üzrə əməkdaşlıq hələ davam etməkdədir. (Bəzi sənədlər üçün Bax: https://rm.coe.int/leaflet-monitoring/1680a0c4e6; https://rm.coe.int/leaflet/1680a0c4e5 və s.).