human rights

 Daşqın Məcid oğlu Qənbərov

 

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, Dosent
Telefon: (+99412) 530 77 55 (iş); (+99450) 361 05 50 (mobil)
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

19 avqust 1978-ci ildə anadan olmuşdur. Ailəlidir, 4 övladı var.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

  • 2005-ci ildə Bakı Dövlət UniversitetininBeynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlər” fakültəsini bitirmişdir;
  • 2006-2009-cu illərdə Bakı Dövlət Universitetində “Beynəlxalq hüquq” ixtisası üzrə doktoranturada əyani təhsil almışdır;
  • 2009–cu ildə "Beynəlxalq ekoloji standartlar və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi" mövzusunda disstertasiya işini müvəffəqiyyətlə müdafiə edib və 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yaninda Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə "Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru" (PhD in law) elmi dərəcəsini almışdır;
  • 14 dekabr 2017-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə “İnsan hüquqları və informassiya hüququ UNESCO kafedrası” üzrə “Dosent” elmi adına layiq görülüb.

 

Əmək fəaliyyəti

 

•           2001 – 2003 – cü illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi (BDU THİK) sədrinin müavini;

•           2003 – 2006 – cı illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsi (BDU THİK) sədrinin birinci müavini;

•           2006 – 2019 – cu illərdə Bakı Dövlət Universiteti Tələbə Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin (BDU THİK) sədri;

•           2015 – h/h – a qədər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyiin xüsusi istedadlı tələbələrdən förmalaşdırdığı “SABAH” qruplarında (hüquq fakültəsi üzrə) ekologiya hüququ fənni üzrə müəllim;

•           2019 – h/h – a qədər Bakı Dövlət Universitetinin “İnsan hüquqları və İnformasiya hüququ üzrə UNESCO kafedrası”nda dosent;

•           2021 – h/h – a qədər Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvü.

Tədqiqat sahələri

 

•           Beynəlxalq hüquq;

•           İnsan hüquqları;

•           Tibb hüququ;

•           İnformasiya hüququ.

Elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri

 

•           29 yanvar .2013-cü ildə Hüquq fakültəsi Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa Hüququ kafedrasına elmlər doktoru proqramı üzrə (5603.01 Beynəlxalq hüquq: insan hüquqları ixtisası) qiyabı doktoranturaya qəbul olub.  “Birləşmək hüququnun insan hüquqları sistemində yeri: nəzəri və təcrübi problemlər” mövzusunda tədqiqatlar aparır;

•           20 – dan artıq yerli və beynəlxalq treninq – seminarlardan (təkmilləşdirmə kürslarında – Prezident Yanında İdarəçilik Akademiyasında, ADA Universitetində, Paris Sarboon Universiteti Abu Dhabi, Əmək və Sosial münasibətlər Akademiyası, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Akademiyası və s.)  sertifikatlar;

•           Avropa Şurasının HELP (Human Rights Education for Legal Professionals) proqrammı üzrə təlimçi statusu;

•         Hüquq fakültəsi “İnsan hüquqları və informasiya hüququ üzrə  UNESCO” kafedrasında kurs işlərinə, buraxılış işlərinə, magistr dissertasiyalarına rəhbərlik;

•         50 – dən artıq elmi əsəri (məqalə və tezis) dərc edilmişdir;

•           1 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 3 monoqrafiya, 5 fənn proqramının müəllifidir;

 

Təltifləri

•           Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 04 iyun 2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı;

•         Azərbaycan Respublikasının Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən 2009 – 2010-cu illərdə “Yaxşıların Yaxşısı”  fəxri adı və medalı;

•           Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Rəyasət Heyətinin 17 dekabr 2014-cü il tarixli qəraı ilə "Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarında xidmətlərinə görə" medalı;

 

Seçilmiş əsərləri

 

Elmi məqalələr (xaricdə çap edilmiş)

•           The Problem of Ensuring the Right to Associate at the Present Stage: International Acts and Realities // Research & Reviews: Journal of Social Sciences, JSS | Volume 4 | Issue 3 | August, 2018. P. 292 – 302. 

•           The situation of the right to association in post-soviet countries: experience in the Republic of Azerbaijan and the Russian Federation: methodology analyses realization forms of the right to association in the Azerbaijan Republic and Russian Federation // CIDADE UNIV, JOAO PESSOA, PB 58059-900, BRAZIL. Periódico do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Gênero e Direito Centro de Ciências Jurídicas - Universidade Federal da Paraíba V. 9 - Nº 03 - Ano 2020 – Special Edition ISSN | 2179-7137 | WOS:000529853100056

 

Elmi məqalələr (Respublikada çap edilmiş)

 

•         Forms of Stating the Right to Freedom of Association in International Regulatory Acts // Khazar Journal of Humanities and social Sciences. Volume 21, №2, 2018, p.92-103. DOI: 10.5782/2223-2621.2018.21.2.92. 12 p.

•           İnsan hüquqlarının unversal və regional müdafiə sisistemləri // AR Prezidendi yanında DİA-nin ”Dövlət İdarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə” jurnalı.№2 (54), 2016. 6 s.

 

Konfrans materialları (xaricdə çap edilmiş)

•           Qanberov D. 26.09.2016-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasında səsverməyə çıxarılmış Referendum Aktının müddəaları İnsan hüquqları kontekstində. Uluslararası Turk Dünyası Egitim Bilimləri və Sosyal Bilimləri Konqresi Bildirimləri. IV cild. Ankara 2016; 

•           Ганберов Д.М. Право на объединение в профсоюзы как одно из основных прав граждан // Правовая система и вызовы современности: материалы XIV Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (13-15 декабря 2018 г.) В 2-хч. Ч.П. – Уфи. РИЦ БашГУ, 2018;

 

Konfrans materialları (Respublikada çap edilmiş)

•           Ganberov D.M. Sustainable Development in the context of Human rights // Proceedings of İnternational Scientifc Conference on Sustianable Development Goals 24-25 November . Baku 2017

•           Qənbərov D.M. Birləşmək hüququnun təmin olunması: göstəriciləri və mexanizmləri// Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş XXI əsrdə insan hüquq və azadlıqlarının müdafisəi sahəsində  nəzəri və praktiki yanaşmalar” mövzusinda 5 may 2021-ci il tarixində keçrilmiş elmi-nəzəri konfransın matrealları. Bakı. 2021. Səh. 237-245.

 

Monoqrafiyalar

•         Qənbərov D.M.  Beynəlxalq ekoloji standartlar insan hüquqları kontekstində. Bakı: “Sabah”, 2015, 324 s.

•         D.M.Qənbərov. İnsan hüquqlarının nəzəri hüquqi əsasları və onların qorunması problemi. Bakı: “Papiros NP”, 2016, 136 s

•         D.M.Ganbarov. The right to Associate in Civil Society : The practice of Post-Soviet countries. Lambert. 2017. 107 P.

 

Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər

•         Qənbərov D.M. Ekologiya hüququ: ümumi hissə. Dərs vəsaiti. Bakı: “SABAH”, 2016, 380s.

•         Qənbərov Daşqın, Hüseynov Əbulfəz Ekologiya hüququ: xüsusi hissə. Dərs vəsaiti. Bakı: “SABAH”, 2017, 260s.

•         Qənbərov D.M., Hüseynov Ə.İ, Əliyev M.O. Ekologiya huququ. Dərslik. Bakı: “Adiloğlu”, 2019, 464 s.

 

Proqramlar

•         Qənbərov D.M. Ekologiya hüququ İnsan hüquqları. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2014, 24 s.;

•         Qənbərov D.M. İnformasiya Hüququ: nəzəriyyə və praktika. Magistratura pilləsi üçün fənn proqramı, Bakı, 2017, 20 s.;