human rights

Səftər m foto

 Səftər Mikayıl oğlu Rəhimli

 

 

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru.

Telefon: +994502818370 (mobil).
E-mail: saftarrahimliBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.;

Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

10 Mart 1971-cü ildə anadan olmuşdur. Subaydır.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

•         2013-cü ildə BDU Hüquq fakültəsini (Beynəlxalq hüquq) ixtisası üzrə bitirmişdir;

•         2014-2017-ci illərdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA), Hüquq və İnsan Haqları İnstitutu (dissertant).

•         2018-ci illdə BDU-da “İnsan hüquqlarının müdafiəsi üzrə dövlətlərin öhdəliklərinin təmin edilməsində İnsan Hüquqları Komitəsinin rolu” beynəlxalq hüquqi problemlər, mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək hüquq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.

•         2018-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə hüquq  üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

•         2011-2014-cü illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti, Beykənt Universitetində (Beynəlxalq münasibətlər) ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır.

•         2014-2018-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyəti, İstanbul Universitetində (Beynəlxalq münasibətlər) ixtisası üzrə doktorrantura təhsili almışdır. “İranda Azərbaycan Türklərinin ulusal kimlik arayışları” mövzusunda elmi iş yazmışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

•         2018- ci ildən hal-hazıradək – BDU Hüquq fakültəsinin İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının müəllimi

 

Tədqiqat sahələri

•         Beynəlxalq hüquq;

•         İnsan hüquqları.

 

Təltifləri

•         Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 2017-cu il tarixli Sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı.

 

Elmi məqalələr (xaricdə çap edilmiş)

 

•         Rahimli.S.M. “The General Comments and İnterpretations of Human Rights Committee and Azerbaijan Republic Legislation” European Journal of İnternational law OXFORD University press. http://mc.manuscriptcentral.com/ejil, EJIL-2016-0215, Page 2 of 10 - Page 9 of 10.

•         Rahimli S.M. “The general comments and interpretations of human rights Committee and Azerbaijan Republic   Legislation”  The İnternational Journal of Human Rights URL: http://mc.manuscriptcentral.com/fjhr. 2017, Page 1of 11-Page11 of 11

•         Рагимли С.М. “Международные обязательства государств по гражданским (личным) правам.” Евразийский юридический журнал.(Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина).  2016, № 9 (100), s.261-265.

•         Рагимли С.М. “Общие замечания и интерпретации комитета по правам человека и законодательству Азербайджанской Республики” Евразийский юридический журнал.(Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина).  2017, № 4 (107), s.76-78.

 

Elmi məqalələr (Respublikada çap edilmiş)

 

  • “İnsan Hüquqları Komitəsinin  nəzarət funksiyası kimi dövlətlərin hesabatlarına baxılması” Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (elmi-analitik və praktiki jurnal). 2014, № 4 (40) , s.159-169.
  • “İnsan Hüquqları Komitəsinin tərkibinin seçilməsi və fəaliyyət mexanizmi” Bakı universitetinin xəbərləri (sosial-siyasi elmlər seriyası). 2014, № 2 , s.36-42.
  • BMT-nin Insan Hüquqları Komitəsi, Əliyev Ə.İ. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsinin sahəvi prinsipləri və Azərbaycan Respublikasının dövlətdaxili qanunvericiliyi // Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası, 2009, № 3, s. 100-109;

•         Əliyev Ə.İ. Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin təsnifatı // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2007, № 1, s. 3-10.

 

Konfrans materialları (Respublikada çap edilmiş)

 

•         Rəhimli S.M. “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendesiyaları” BMT- nin İnsan Hüquqları Komitəsi və Azərbaycan Respublikası / Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın materialları. İki cillddə. I cild. Bakı, 1-2 iyun 2017, s. 261-264.

•         BMT-nin Insan Hüquqları Komitəsi, Görkəmli dövlət xadimi, tanınmış ictimai-siyasi xadim və alim, əməkdar hüquqşunas, hüquq elmləri doktoru, professor Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı-02-03.10.2018,299-301.

 

Monoqrafiyalar

 

•         RəhimliS.M. Şəxsi hüquqlar,İnsan hüquqları komitəsi. Monoqrafiya. Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2019, 223 s.

 

Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər

 

•         Rəhimli S.M. “İnsan Hüquqları Komitəsi” nəzəri və praktiki problemlər. Dərs vəsaiti. Bakı, Bakı Unversiteti Nəşrtiyyatı, 2019,423 s;

•         RəhimliS.M. Şəxsi hüquqlar,İnsan hüquqları komitəsi. Tədris-metodik vəsait Bakı, Elm və təhsil nəşriyyatı, 2019, 223 s.

 

Proqramlar

 

•         Rəhimli S.M. İnsan hüquqlarının iqtisadi aspektləri. Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı 2021, 23 s.

•         Rəhimli S.M. Turizm sferasında beynəlxalq təşkilatlar.Bakı, Bakı Universiteti nəşriyyatı 2021, 20 s.