human rights

2021-ci il

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının əməkdaşları “Post-Sovet münaqişələri, beynəlxalq hüquq və təhlükəsizlik” layihəsində iştirak etmişlər. Əsas iştirakçılar: RUKARR – Rusiya və Qafqaz Regional Tədqiqat İnstitutu (Malmö Universiteti-İsveç), Hüquq fakültəsi (Bakı Dövlət Universiteti-Azərbaycan), Humanitar elmlər fakültəsi (Tbilisi Dövlət Universiteti-Gürcüstan), Hüquq fakültəsi (Siyasi və İqtisadi Araşdırmalar Universiteti - Moldova), Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsi (Milli Aviasiya Universiteti - Ukrayna).

Layihənin əsas məqsədi RUCARR və onun tərəfdaşları arasında ümumi akademik maraqlara əsaslanan yeni əməkdaşlıq və tərəfdaşlığın başlanmasıdır.

Belə bir şəbəkə tərəfdaşlığının çevik xarakteri ideal olaraq aşağıdakılara şərait yaratmışdır:

  1. tərəfdaş təşkilatlar və onların əməkdaşları arasında müntəzəm əlaqə;
  2. fikir mübadiləsi və tədqiqat nəticələri üçün müntəzəm platformalar yaratmaq;
  3. ümumi tədqiqat təşəbbüsləri üçün hərəkətverici qüvvə kimi xidmət edir;
  4. konsorsiumun araşdırmaların maliyyələşdirilməsi üçün ərizə verməsi üçün əsas kimi xidmət edir;
  5. ümumi akademik şəbəkələrdən istifadə etməklə daha geniş tədqiqat cəmiyyətinə qarşılıqlı çıxış imkanlarının genişləndirilməsi.

https://rucarr.mau.se/research/post-soviet-conflicts-international-law-and-security-forum/