human rights

9 noyabr 2020-ci il

Bakı Dövlət Universitetinin “UNITWIN/UNESCO Chairs Programme” şəbəkəsinə daxil olan “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının əməkdaşları h.ü.e.d., professor Əmir İbrahim oğlu Əliyev, h.ü.f.d. Gülnaz Aydın qızı Rzayeva və “Konstitusiya hüququ” kafedrasının dosenti h.ü.f.d. Aytəkin Naizm qızı İbrahimova 9 noyabr 2020-ci il tarixdə Antonio Papisca” İnsan Hüquqları Mərkəzi, YUNESKO-nun “İnsan hüquqları, Demokratiya və Sülh” kafedrası və Padova Universitetinin Siyasi Elmlər, Hüquq və Beynəlxalq Araşdırmalar kafedrasının təşkilatçılığı ilə keçirilən  “Data-driven human rights research” illik beynəlxalq insan hüquqlarına həsr olunmuş konfransda uğulrlu çıxışdan sonra Peace Human Rights Governance (PHRG) jurnalından “ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND PERSONAL DATA: INTERNATIONAL AND NATIONAL FRAMEWORK” mövzusunda məqalələrinin çapı ilə bağlı təklif almışlar və məqalə jurnalın mart buraxılışında (5(1)-2021) nəşr olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Jurnal 1982-ci ildən Padova Universitetinin Antonio Papisca” İnsan Hüquqları Mərkəzi tərəfindən buraxılır. Jurnal Google Scholar, Ebsco Host, Database of Open Access Journal (DOAJ), the European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) ilə indeksləşdirilmişdir.

Məqalənin linki: http://phrg.padovauniversitypress.it/2021/1/4