human rights

29 sentyabr 2023-cü il tarixdə saat 14.00-da Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.44 Dissertasiya şurasında Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ” kafedrasının doktorantı Xanımana Rüstəm qızı Qafarovanın 5603.01 - “Beynəlxalq hüquq; insan hüquqlaları” ixtisasında Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Vərəsəlik münasibətlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov-33, I korpus, auditoriya 002.

Dissertasiya işi və avtoreferat (Azərbaycan və ingilis dillərində) ilə kafedrada əyani şəkildə və ya aşağıdakı elektron link vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/1zw-a5Dlta_MOP1AdliE5fDdCmOWu-BcM?usp=sharing