human rights

29 sentyabr 2023-cü il tarixdə saat 10.00-da Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.44 Dissertasiya şurasında Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrasının əyani doktorantı Hüseyn Oktay oğlu Əlizadənin 5614.01 - “İnzibati hüquq; maliyyə  hüququ; informasiya hüquq” ixtisasında Hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “İnformasiya  hüquq pozuntuları və informasiya - hüquqi məsuliyyət: nəzəri və təcrübi aspektlər” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

Ünvan: AZ 1148, Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov-33, I korpus, auditoriya 002.

Dissertasiya işi və avtoreferat (Azərbaycan və ingilis dillərində) ilə kafedrada əyani şəkildə və ya aşağıdakı elektron link vasitəsi ilə tanış ola bilərsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/17k3GkANDnoweT4-6c1YBgk9nicN8GUac?usp=sharing