human rights

2022-ci ilin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrası özünün məlumatlarını ingilis dilində UNESCO kafedralar şəbəkəsinin əlaqələndirilməsi üzrə Orbicom Baş Katibliyinə göndərmiş və bu ilin avqust ayında "Orbi Info" Bülletenində şəbəkə üzrə çap edilmişdir.

14 sentyabr 2022-ci il

UNESCO kafedraları arasında intensiv əlaqələri qurmaq üçün yaradılmış Orbicom-UNESCO (www.orbicom.ca) - informasiya mübadiləsini və ortaq layihələrin inkişafını təmin etmək məqsədilə akademik, media, korporativ və hökumət dairələrindən kommunikasiya liderlərini birləşdirən beynəlxalq şəbəkədir.

Orbicom (www.orbicom.ca) saytında Kafedralar (Chairs) bölməsində Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin “İnsan hüquqları və informasiya hüququ” UNESCO kafedrası haqqında ümumi məlumat, Dərclər (Publications) bölməsində isə 2022-ci ilin avqust ayında dərc edilmiş Bülletendə (Orbi-Info Bulletin of August 2022 (No. 2022-04, Aug. 2022) geniş məlumatlar əks olunmuşdur.

Kafedra haqqında dərc məlumatları ilə buradan da tanış ola bilərsiniz:

https://orbicom.ca/azerbaidjan-baku/ 

https://orbicom.ca/wp-content/uploads/2022/08/Bulletin-2022-04-Aout2022-v20220823h.pdf