human rights

03 iyun 2022-ci il

 

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında Azərbaycan Respublikasının UNESCO-ya üzv olmasının 30 ilinin tamam olması münasibətilə növbəti iclas keçirilmişdir. Kafedranın müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyev bildirmişdir ki, UNESCO tərəfindən 1992-ci ildə yaradılmış “UNITWIN/UNESCO Chairs Programme” əsasında Bakı Dövlət Universiteti və UNESCO arasında imzalanmış 2015-ci il tarixli Sazişlə yenidən təsis edilmiş və İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası öz fəaliyyətində UNESCO-nun prioritet istiqamətlərini rəhbər tutur. Bu, kafedrada tədris olunan fənlərin tədrisi zamanı özünü büruzə verir. Həmçinin kafedranın əməkdaşlarının iştirakı ilə geniş elmi müzakirələr aparılmışdır.

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında Azərbaycanın UNESCO-ya üzv olmasının 30 ilinin tamam olması münasibətilə kafedranın iclası keçirilmişdir

 

03 iyun 2022-ci il

 

İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasında Azərbaycan Respublikasının UNESCO-ya üzv olmasının 30 ilinin tamam olması münasibətilə növbəti iclas keçirilmişdir. Kafedranın müdiri h.ü.e.d., professor Əmir Əliyev bildirmişdir ki, UNESCO tərəfindən 1992-ci ildə yaradılmış “UNITWIN/UNESCO Chairs Programme” əsasında Bakı Dövlət Universiteti və UNESCO arasında imzalanmış 2015-ci il tarixli Sazişlə yenidən təsis edilmiş və İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası öz fəaliyyətində UNESCO-nun prioritet istiqamətlərini rəhbər tutur. Bu, kafedrada tədris olunan fənlərin tədrisi zamanı özünü büruzə verir. Həmçinin kafedranın əməkdaşlarının iştirakı ilə geniş elmi müzakirələr aparılmışdır.