human rights

user rights ID 275 275

Turizm və insan hüquqları
Xarici ölkələrin turizm qanunvericiliyi
Turizm sferasında idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi
Turizm və milli təhlükəsizlik
Turizm sfearsında beynəlxalq müqavilələr
Turizm sfearsında beynəlxalq təşkilatlar
Turizm rəsmiyyətləri və təhlükəsizlikləri

Ekoloji turizm və davamlı inkişaf hüququ
Turizm sferasında fəaliyyət subyektlərinin hüquqi statusu