human rights

user rights ID 275 275

İdman sahəsində hüquqi tənzimlənmənin aktual problemləri
İdman hüququ və tibbi hüquq
İdman hüququ və insan hüquqları
Olimpiya (paralimpiya) hüququ
İdman hüququ və təhlükəsizlik problemləri
İdman sferasında idarəetmənin hüquqi tənzimlənməsi
İdman hüququ və turizm hüququ
Xarici ölkələrin idman qanunvericiliyi
Beynəlxalq idman hüququ
İdmanda əqli mülkiyyət hüquqları
Ayrı-ayrı idman növlərinin hüquqi tənzimlənməsi